Photo&Style: Yulia Otroschenko
Designer: Tatiana Vdovykina
Producer: Evgeniya Vdovykina
Muah: Olga Temnikova
Models: Liza Krupina, Lera Zykina
Backstage: Dmitry Protasevich, Kseniya Bykova
Location: Ural State Academy of Architecture and Arts
Special thanks to Svetlana Krapivina, Anna Burda