Editorial for Solis Magazine

Photo: Yulia Otroschenko
Model: Carolina-Joanna Gomes
Style: Marina Uspenskaya
Muah: Katerina Maslova
muah assistance: Natalya Selenskih
Producer: Evgeniy Loginov

http://solismagazine.com/Portfolioshowcase/dark-side-yulia-otroschenko/