Editorial for Northside Magazine

Photo&style: Yulia Otroschenko
Model: Anastasiya Krivoruchko
Muah: Tatyana Vorontsova
Location: Prizma