Photo&style:Yulia Otroschenko
Models: Ksenia Shashmurina, Timofey Butnyakov
Muah: Yulia Kuchkina
Grooming: BoyCut
Dress: Olga Temnikova