Editorial for LUCY’S Magazine

Photo & style:Yulia Otroschenko
Model: Natalia Kuchma
Style: Yulia Otroschenko&Svetlana Krapivina
Muah: Olga Temnikova