The project for the actresses of the theatres “ORA” and “Sharmanka”

Photo: @otroschenko

Muah: @vorontsova.ru@lisaveta_sivkova@aleena_makeupekb@tanya_farkhutdinova@natalyailina_@makeupanhair_ekb@pricheski_nasty @za_shirmoy@ptaha_kbs @olka_sedova@rybchenkoelena @other.story.studio@chekitaseniorita

Style: @anastasialozovaya

Photographer assistant: @_ana_ba@gorshkovav@lenchik_2307@foto__natali

Location: @ckverkhisetskiy