Editorial for Stolnick magazine

Vyacheslav Brozovsky, Denis Zavarzin, Andrey Klimanov for Stolnick

Photo: Yulia Otroschenko

Style: Svetlana Krapivina